LIATE DEKORATÍVNE A DIZAJNOVÉ PODLAHY OD ART4YOU

Investori čoraz častejšie siahajú po liatych dekoratívnych alebo dizajnových podlahách a to nie len v komerčných priestoroch ale i rodinných domoch, bytoch, diskotékach, reštauráciách a podobne.

Tento trend súvisí jednak s vývojom stále nových a nových atraktívnych materiálov,  z ktorých sa liate podlahy zhotovujú, a jednak s vylepšovaním úžitkových vlastností týchto typov podláh.

Celosvetovým trendom je realizácia týchto podláh na plochách ako sú bytové priestory, apartmány, reštaurácie, butiky, kancelárie, diskotéky a podobne. Pri nami vytvorených metalických podlahách vystupuje 100% remeselná zručnosť a kreativita.

Základné rozdelenie

Liate živicové podlahy delíme na:

Priemyselné liate podlahy

Dizajnové liate podlahy

Dekoratívne liate podlahy

Ponuka produktov art4you

Realizácie

pri realizácii metalických liatych podláh používame výlučne živice so 100% obsahom pevných častí

Údržba

ich údržba je ľahká a jednoduchá

Jedinečnosť

každá podlaha je neopakovateľný originál

Chránia

sú zdravotne nezávadné

Odolnosť

naše živice dosahujú výbornú chemickú a mechanickú odolnosť

Zákaznícky servis
pre nás znamená:

  • identifikáciu klientových predstáv o budúcej podlahe
  • obhliadku priestoru
  • vyhotovenie technického a technologického návrhu skladby budúcej podlahy s prihliadnutím na realizačné podmienky konkrétneho zákazníka
  • cenovú kalkuláciu
  • realizáciu v súlade s potrebami a predstavami investora
TOP